Vi er størst

I 1980 overtok Marit og Leif Aune Klakken som daglig leder og sammen med sine ansatte har de utviklet bedriften til å bli nordvestlandets største innen føreropplæring klasse B.