Slik skaper Skårbrevik Trafikkskole trygge sjåfører

Skårbrevik Trafikkskole på Moa i Ålesund tilbyr opplæring i førerkortklassene B, BE og moped, samt trafikalt grunnkurs.

 

Hvorfor velge Skårbrevik Trafikkskole?

Skårbrevik Trafikkskole vektlegger kvalitet i undervisningen. Derfor er lærerne bevisst på å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Ferdighetene og tidligere kjøreerfaring ved oppstart kan være svært ulik. Tilpasset undervisning gir suksess for elevene. Førerprøven er likevel bare et delmål. Det viktigste er å ha kunnskap og holdninger som gjør at en kan ferdes trygt i trafikken. Hele livet gjennom.


Positiv adferd i trafikken

– Vår pedagogikk er at vi ønsker å stimulere ønsket adferd i trafikken. Vi velger heller å oppmuntre elevene enn å være masete. – En 18-åring som er på bykjøring for første gang vil eksempelvis ha nok med å følge med på veien foran bilen. For en fersk sjåfør kan det virke stressende om vi da maser om å følge med i speilene. Derfor roser vi heller eleven veldig de gangene speilene brukes riktig.


Tilpasset opplæring for hver enkelt

Vi tilpasser opplæringen etter den enkelte elevens ferdigheter, trygghet og personlighet. Noen elever starter som usikre i trafikken. De bør gis støtte og oppbygging til å kunne ta egne selvstendige valg. Andre elever kan ha en overdreven tro på egne tanker og valg, og følger bare reglene som passer de selv. Tidligere ble gjerne den type elever møtt med henvisning til lover og regler. Nå jobber vi mye mer med refleksjon, og det å få elevene til å forstå hva deres valg vil innebære for andre. Slik får elevene eierskap til endret adferd og det oppleves positivt for de.


Hvor ofte starter nye kurs hos Skårbrevik Trafikkskole?

Gjennom året starter vi minst ett nytt kurs per måned. Det er lurt å bestille trafikalt grunnkurs i god tid. Det er også en fordel å være tidlig ute når en skal starte med kjøretimer og den praktiske delen av opplæringen. Slik får vi lagt en god og realistisk plan frem til bestått førerprøve. 

Ring oss gjerne for mer informasjon og tilbud:

70 14 58 00

moa@skarbrevik.no