Kort om oss

Bakgrunn

Skårbrevik Trafikkskole har lang fartstid i Ålesund-regionen, og vart i 2018 kjøpt opp av Rotevatn Trafikkskule som er heimehøyrande i Volda kommune. Saman utgjer desse to trafikkskulane den største aktøren innan køyreopplæring på Sunnmøre.

Kjell Erik Rotevatn, son til John Rotevatn, byrja ved Rotevatn Trafikkskule i 2005 og er i dag fagleg og dagleg leiar ved begge trafikkskulane. Rotevatn etablerte seg i Ulsteinvik i 2011 og utvida med dette omfanget sitt. Dette bidrog til at skulen fekk fleire trafikklærarar som i dag praktiserar til rundt om på Søre Sunnmøre.

Alt i alt har dette medført at vi er den største trafikkskulen på Nordvestlandet med heile 21 tilsette, som yter deg trafikkopplæring på heile Sunnmøre.

Ønskjer du å finne
ei avdeling nær deg?

Skårbrevik og Rotevatn Trafikkskuler er størst på Sunnmøre og har alternativ for deg som bur på Sunnmøre. Gå til våre kontakt-sider ved å trykke på knappen, og vi viser deg våre avdelinger. Vi gler oss til å høyre frå deg!

Kvifor velje Rotevatn Trafikkskule?

Lang erfaring

Vi har til saman over 50 års erfaring med trafikkopplæring

Medlem av ATL

ATL – Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

God opplæring

Tett oppfølging frå skulebenk og fram til sertifikat

Lite sårbar

…mot fråvær. Vi har stor tilgang på dyktige lærarar til ei kvar tid.

Teorifilm.no

Ekslusiv einerett på Sunnmøre

Dyktige trafikklærarar

Våre trafikklærarar er utdanna og har solid erfaring.

Moderne køyretøy

Vi har oppdaterte køyretøy med det siste av funksjonar

Elevrapport

Løpande attendemelding til elev & føresette

Trafikksikker opplæring

Vi stiller krav til rett type verneutstyr og god synlegheit